Thấu kính hội tụ 71566490 7835731

0₫

Mô tả

Được sử dụng cho AMADA Laser FIBER Thấu kính hội tụ 71566490 / 7835731 có bao gồm Mounted

Lens 190mm D1.5 Fiber Laser 190 lens Assy 71566490 / 7835731

Bình luận

Sản phẩm khác