Dịch Vụ

Dịch vụ cho máy LASER AMADA

  • Bảo dưỡng và dịch vụ trọn gói cho máy sử dụng bộ nguồn FANUC hay OLC
  • Đầy đủ các linh kiện phụ tùng thay thế có tồn kho 
  • Có thể cung cấp linh kiện trong ngay trong ngày
  • Đối tác dịch vụ (Công ty TNHH Hợp Phát - http://hopphatcnc.vn/)

Dịch vụ cho máy LASER TRUMPF 

  • Bảo dưỡng và dịch vụ trọn gói 
  • Đầy đủ các linh kiện phụ tùng thay thế có tồn kho 
  • Đối tác dịch vụ nước ngoài http://www.h-laser.com/ - Mr. Per Olesen