Precitec đầu béc nozzle DE YR30

0₫

Mô tả

Maker: Hypertherm

Origin: Italy

  • P0787-481-00010
  • P0787-482-00012
  • P0787-483-00015
  • P0787-1002-00017
  • P0787-1001-00020

Cutting Head: SolidCutter F100, SolidCutter F100, YR30 F100, YR30 F125

Bình luận

Sản phẩm khác