Precitec đầu béc nozzle DE M1.5

0₫

Mô tả

Maker: Hypertherm

Origin: Italy

  • P0494-855-00015
  • P0494-1002-00018
  • P0494-857-00020
  • P0494-787-00010
  • P0494-788-00012
  • P0494-789-00015
  • P0494-785-00018
  • P0494-786-00020

Cutting Head: M1.5"

Bình luận

Sản phẩm khác