Precitec đầu béc nozzle DE HP1.5 Cone Shaped

0₫

Mô tả

Maker: Hypertherm

Origin: Italy

  • P0591-673-00008
  • P0591-571-00010
  • P0591-572-00012
  • P0591-573-00015
  • P0591-574-00018
  • P0591-575-00020
  • P0591-576-00025
  • P0591-577-00030
  • P0591-578-00040

Cutting Head: HP1.5"

Bình luận

Sản phẩm khác