PLC S7-300 Siemens

0₫

Describe

CPU - Bộ lập trình 

CPU 313C6ES7313-5BG04-0AB0
CPU 313C-2DP6ES7313-6CG04-0AB0
CPU 313C-2DP6ES7313-6BG04-0AB0
CPU 315-2DP6ES7315-2AH14-0AB0
CPU 315-2PN/DP6ES7315-2EH14-0AB0
CPU 3146ES7314-1AG14-0AB0
 6ES7314-6CH04-0AB0
CPU 314C-2PN/DP6ES7314-6EH04-0AB0
CPU 317-2 PN/DP6ES7317-2EK14-0AB0

DIGITAL INPUT

SM321 32DI_24V6ES7321-1BL00-0AA0
SM321 16DI_24V6ES7321-1BH02-0AA0
SM321 16DI_24V_KÍCH ÂM6ES7321-1BH50-0AA0
Digital input SM 321,
isolated, 16 DI; 24 V DC
6ES7321-7BH01-0AB0
8 DI, 120/230 V AC6ES7321-1FF01-0AA0
16 DI, 120/230 V AC6ES7321-1FH00-0AA0
32 DI, 120/230 V AC6ES7321-1EL00-0AA0


DIGITAL OUTPUT

8DO_24V6ES7322-1BF01-0AA0
SM322 32DO_24V6ES7322-1BL00-0AA0
SM322 16DO_24V6ES7322-1BH01-0AA0
SM322 16DO_HIGH SPEED6ES7322-1BH10-0AA0
8DO, RELAY6ES7322-1HF10-0AA0
8DO, RELAY6ES7322-1HF01-0AA0
16DO, RELAY6ES7322-1HH01-0AA0
8DO_220VAC6ES7322-1FF01-0AA0
16DO_220VAC6ES7322-1FH00-0AA0
32DO_220VAC6ES7322-1FL00-0AA0

DIGITAL IN/OUTPUT

SM323 16DI/16DO_24V6ES7323-1BL00-0AA0
SM323 8DI/8DO_24V6ES7323-1BH01-0AA0

ANALOG OUTPUT

2AO6ES7332-5HB01-0AB0
4AO6ES7332-5HD01-0AB0
4 AO, 16 bit,6ES7332-7ND02-0AB0
SM331 2AI 9/12/14 BITS6ES7331-7KB02-0AB0
SM331 8AI 13 BITS6ES7331-1KF02-0AB0
SM331 8AI 9/12/14 BITS6ES7331-7KF02-0AB0
SM331 8AI 16 BITS6ES7331-7NF00-0AB0
SM 331, GALVANICALLY ISOLATED,
8 AI, 14 BIT
6ES7331-7HF01-0AB0
8 AI THERMOCOUPLE6ES7331-7PF11-0AB0
8 AI RTD6ES7331-7PF01-0AB0
 6ES7331-7SF00-0AB0
8AO6ES7332-5HF00-0AB0
SM 3346ES7334-0CE01-0AA0


Comment

Other products