Phụ kiện Powermax 1650

0₫

Mô tả

100AMP80 AMP60 AMP40 AMP
Mô tảItem Mã sốItemMã sốItem Mã sốItemMã sốMOQ
Shield82200651120929112092911209291
Retaining Cap92200482120928212092821209281
Nozzle102200115120927412093131209325
Electrode112200376120926612092661209265
Swirl  Ring122200517120925712092571209251
Deflector131209791212097913120979131209791
Retaining Cap92200482120928212092821209281
Nozzle172200641612098015220007142200065
Electrode112200376120926612092661209265
Swirl  Ring122200517120925712092571209251
Deflector1812097718120977181209771
Retaining Cap9220048212092821209281
Nozzle2122006320220059192200595
Electrode11220037612092661209265
Swirl  Ring12220051712092571209251
Deflector131209791
Deflector CE182203251
Retaining Cap21209281
Nozzle192203295
Electrode61209265
Swirl  Ring202203271

Bình luận

Sản phẩm khác