Gương bảo vệ Fiber Laser Precitec

0₫

Mô tả


Dùng cho máy cắt Laser Fiber các dòng PRECITEC

Xuất xứ: Singapore

P0588-1022-00002 - cutting head YH27

P0589-360-00002 - cutting heads HP SSL, FineCutter, YR30

P0555-73911 - cutting heads MiniCutter 2D

P0253-1034-00001 -  welding head YW30

P0795-1201-00002  - cutting head SolidCutter

P0555-73912 - cutting head LightCutter (max 2kW)

P0595-58601 - cutting head ProCutterBình luận

Sản phẩm khác