Béc cắt Plasma MAX 200

0₫

Mô tả

Công ty TNHH LECI là đại diện phân phối của hãng Centricut tại Việt Nam cho các dòng sản phẩm Plasma của các hàng ESAB®Kjellberg®Kaliburn®Komatsu®Koike® and Victor-Thermal Dynamics®

System: MAX200


Centricut P/NOEMMô tảMOQ
1 C61-280

Shield, ported, dry/underwater*, 200 amp
1
2C61-281
Shield, ported, dry/underwater*, 100 amp
1

C61-264
Shield ring, one piece, 40 amp
1
3C61-270
Retaining ring, heavy duty
1
4C92-230
Retaining cap
1

C61-273
Retaining ring, HD with IHS tab
1
5C61-207
Nozzle, Air/N2/ArH2, 200 amp
1

C61-263
Nozzle, Air, 40 amp
1

C61-300
Nozzle, O2, 100 amp
1

C61-232
Nozzle, Air, 100 amp
1

C61-288
Nozzle, O2, 200 amp
1
6C61-227
Gas guide, Air/N2/ArH2
1

C61-304
Gas guide, O2, 100 amp
1

C61-289
Gas guide, O2, 200 amp
1

C61-295
Gas guide, Air/N2/ArH2/CCW
1
7C61-265
Electrode, SuperPierce, Air
1

C61-241
Electrode, N2, ArH2
1

C61-287
Electrode, O2, 200 amp
1


Bình luận

Sản phẩm khác