Béc cắt Plasma HT2000

0₫

Mô tả

Công ty TNHH LECI là đại diện phân phối của hãng Centricut tại Việt Nam cho các dòng sản phẩm Plasma của các hàng ESAB®Kjellberg®Kaliburn®Komatsu®Koike® and Victor-Thermal Dynamics®

System: MAX200


Centricut P/NOEMDescriptionMOQ
1C61-280

Shield, ported, dry/underwater*, 200 amp
1
2C61-281
Shield, ported, dry/underwater*, 100 amp
1

C61-264
Shield ring, one piece, 40 amp
1
3C61-270Retaining ring, heavy duty
1
4C92-230Retaining cap
1
C61-273Retaining ring, HD with IHS tab
1
5C61-207Nozzle, Air/N2/ArH2, 200 amp
1

C61-263Nozzle, Air, 40 amp
1
C61-300Nozzle, O2, 100 amp
1
C61-232Nozzle, Air, 100 amp
1
C61-288Nozzle, O2, 200 amp
1
6C61-227Gas guide, Air/N2/ArH2
1
C61-304Gas guide, O2, 100 amp
1
C61-289Gas guide, O2, 200 amp
1
C61-295Gas guide, Air/N2/ArH2/CCW
1
7C61-265Electrode, SuperPierce, Air
1
C61-241Electrode, N2, ArH2
1
C61-287Electrode, O2, 200 amp
1
8C92-228 Water tube
1
C92-229 Water tube wrench
1
C61-099 Wrench – electrode/nozzle
1
9C61-213 Torch body, with water tube and wrench
1
C66-023 Torch body o-ring
5
C27-134Gas guide o-ring
5
C61-253Gas guide cleaning tool
1
027055Lubricant .25 oz. (7 ml) tube
1Bình luận

Sản phẩm khác