Béc cắt Plasma ESAB PT-31XL

0₫

Mô tả

Công ty TNHH LECI là đại diện phân phối của hãng Centricut tại Việt Nam cho các dòng sản phẩm Plasma của các hàng ESAB®Kjellberg®Kaliburn®Komatsu®Koike® and Victor-Thermal Dynamics®

System: PCM®-VPi, PCM-SMi, PCM-500i, PCM-625i, PCM-50A, PCM-875 and PCM-1125


Centricut P/NOEMDescriptionMOQ
1C31-682
19682
Tip, XL, 30 amp
10

C31-00821008 Tip, extended, 40 amp
10

C31-86120861 Tip, extended, 50 amp
10
2 C31-463
20463
Swirl baffle, XL, 6 holes
1

C31-785
18785
Swirl baffle, 4 holes
1
3 C31-683
19683
Electrode, XL
5

C31-205
18205
Electrode
5

C31-862
20862
Electrode, extended
10
L31-282
20282
Heat shield, XL
1


Bình luận

Sản phẩm khác