Béc cắt Plasma ESAB PT-24

0₫

Mô tả

Công ty TNHH LECI là đại diện phân phối của hãng Centricut tại Việt Nam cho các dòng sản phẩm Plasma của các hàng ESAB®Kjellberg®Kaliburn®Komatsu®Koike® and Victor-Thermal Dynamics®

System: Precision Plasmarc®


Centricut P/NOEMDescriptionMOQ
1 C70-531*
22531
Shield, one piece with IHS tab
1

C70-931

Shield without tab
1
2 C70-712
21712
Shield retainer insulator with o-ring
1
3 C70-010
22010
Shield cup insulator
1
4 C70-007
22007
Nozzle retainer diffuser
1
5 L70-540
21540
Nozzle A, 15 amp
1

L70-541
21541
Nozzle B, 30 amp
1
L70-542
21542
Nozzle C, 50 amp
5

L70-543
21543
Nozzle D, 70 amp
5

C70-923
21923
Nozzle E, 100 amp
5
6 L70-852
21852
Swirl baffle, 15 amp
1

L70-536
21536
Swirl baffle, 30 amp
1

C70-692
21692
Swirl baffle, 50–100 amp
1
7 C70-1039*
21539
SilverLine® electrode
1

L70-714
950714
O-ring
1

L70-797
638797
O-ring
1

L70-W62
86W62
O-ring
1
8 L70-725
21725
Water baffle
1
9 L70-758
21758
Torch body
1Bình luận

Sản phẩm khác