Béc cắt Plasma ESAB PT-15XL Oxygen

0₫

Mô tả

Công ty TNHH LECI là đại diện phân phối của hãng Centricut tại Việt Nam cho các dòng sản phẩm Plasma của các hàng ESAB®Kjellberg®Kaliburn®Komatsu®Koike® and Victor-Thermal Dynamics®

System: ESP®-300, ESP-400, ESP-600 and ESP-1000


Centricut P/NOEMDescriptionMOQ
1C10-758
20758
Nozzle retaining cap, bevel, PT-15XL
1
2C10-759
20759Nozzle retaining cap, PT-15XL
1
C10-262
21962
Nozzle, 300 amp, bevel
1
C10-063
21963
Nozzle, 300 amp, reverse bevel
1
C10-317
37317
Nozzle, 125 amp, PT-15XL (use with C10-142 and C10-1066)
1
C10-318
Nozzle base, 125 amp, PT-15XL
1
C10-661
Nozzle base, O2, 300 amp
1
C10-319
Nozzle insulator, 125 amp, PT-15XL
1
3C10-751
20751
Nozzle, O2, 260 amp
1
C10-962
35662
Nozzle, O2, 300 amp
1
C10-662
35662
Nozzle, O2, 300 amp (replaceable ceramic)
1
C10-664
35664
Nozzle, O2, 340–360 amp
1
C10-665
35665
Nozzle, O2, 340–360 amp, reverse
1
4C10-1063*
20763
SilverLine® electrode, 260 amp
1
C47-1096*
34086
SilverLine electrode, 50–250 amp, bevel
1
5C10-1066*
35666
SilverLine electrode, 300–360 amp
1
C10-763*
20763
Electrode, O2
1
7C10-586
2075586
Gas baffle, ceramic, 8 x .067, 260 amp
1
C10-142
948142
Gas baffle, 4 x .032, 50–200 amp
1
L47-143
948143
Gas baffle, 4 x .032, 50–200 amp, reverse
1
C10-660
35660
Gas baffle, 8 hole, standard, 300–600 amp
1
C122-530R
0558002530R, 35661
Gas baffle, 8 X .047, 250–600 amp reverse
1
6C10-398
20398
Electrode holder, O2
1
C47-084
34084
Electrode holder, bevel
1
C10-403
20403
PA bus insulator
1
8C10-940
21940
Contact ring assembly
1
9C10-755
20755
Insulator body with o-ring kit
1
C10-242
996242
Locating pin
1
10C10-754
20754
Torch body
1
C10-483
19483
Double threaded mounting tube
1
C10-932
O-ring kit, insulator body
1
L10-630
999630
Electrode holder removal tool
1
C10-W99
86W99
O-ring, electrode holder
5
C10-W85
86W85
O-ring, insulator body, center
5
C10-526
996526
O-ring, insulator body, small
5
C10-527
996527
O-ring, inside insulator body, front
5
C10-528
996528
O-ring, outside insulator body and torch
5
C10-106
2064106
O-ring, insulator body, rear edge, red
5
L47-110
37110
Electrode holder – removal tool
1
L10-568
996568
Electrode nut driver
1
L10-4775
34775
Power cable, 4.5 ft.
1
027055
Lubricant .25 oz. (7 ml) tube
1

Bình luận

Sản phẩm khác