Béc cắt Plasma ESAB PT-15XL Nitrogen

0₫

Mô tả

Công ty TNHH LECI là đại diện phân phối của hãng Centricut tại Việt Nam cho các dòng sản phẩm Plasma của các hàng ESAB®Kjellberg®Kaliburn®Komatsu®Koike® and Victor-Thermal Dynamics®

System: ESP®-300, ESP-400, ESP-600 and ESP-1000


Centricut P/NOEMDescriptionMOQ
1 C10-759
20759
Nozzle retaining cap, PT-15XL
1

C10-758
20758
Nozzle retaining cap, bevel, PT-15XL
1

C10-230
996230
Nozzle retaining cap, PT-15
1
2 C10-691*
2075691
Nozzle assembly, N2, .125, 250 amp
1

C10-611
2075611
Nozzle assembly, N2, .156, 400 amp
1

C10-614
2075614
Nozzle assembly, N2, .156, reverse swirl
1
C10-612
2075612
Nozzle assembly, N2, .200, 600 amp
1
C10-615
2075615
Nozzle assembly, N2, .200, reverse swirl
1

C10-613
2075613
Nozzle assembly, N2, .230, 750 amp
1

C10-690
2075690
Nozzle assembly, N2, .230, reverse swirl
1

L10-587
2075587
Nozzle assembly, N2, .250, 875–1000 amp
1
C10-318

Nozzle base, 125 amp, PT-15XL
1

C10-319

Nozzle insulator, 125 amp, PT-15XL
1
3 C10-586
2075586
Gas baffle, ceramic, 8 x .067, 260 amp
1

C10-142
948142
Gas baffle, ceramic, 4 hole, 100–280 amp
1

C10-341
2075341
Gas baffle, poly, 4 hole
1

C10-360
2075360
Gas baffle, poly, reverse swirl, 4 hole
1
4 C10-236*
600236
Electrode tip, N2
5
5 C10-343
2075343
Electrode tip holder, N2
1
6 C10-940
21940
Contact ring assembly
1

C10-403
20403
PA bus insulator
1
7 C10-755
20755
Insulator body with o-ring, PT-15XL
1

C10-232
996232
Insulator body with o-ring, PT-15
1
8 C10-754
20754
Torch body, PT-15XL
1

C10-483
19483
Double threaded mounting tube
1

C10-932

O-ring kit, insulator body
1

L47-110
37110
Electrode holder – removal tool
1

027055

Lubricant .25 oz. (7 ml) tube
1
Bình luận

Sản phẩm khác